บริหารลานจอดรถของคุณง่ายๆ

ด้วยระบบจัดการวบคุมโดยเครือข่ายอินเทอร์เน็ต IOT

ไม้กั้นรถ Blue Gate และระบบบริหาร

จัดการที่จอดรถ

ระบบจองที่จอดรถล่วงหน้า

Blue Lock

ลูกค้าที่เชื่อมั่นในระบบ

Blue Parking

Blue Parking co.,ltd.

[email protected]

Tel : 064-930-3025 

134/4 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

NEW-LOGO-on-dark.png

© 2018 Blue Parking Co., Ltd.