top of page

วิธีการดูแลรักษาไม้กั้น

การตรวจสอบและบำรุงรักษาเป็นระยะๆ รวมไปถึงการรักษาสภาพแวดล้อมของไม้กั้น ช่วยถนอมอายุการใช้งาน และลดโอกาสการเกิดความเสียหายแก่อุปกรณ์ ทำให้คุณสามารถใช้งานไม้กั้นได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 

อุบัติเหตุกับไม้กั้นรถยนต์

ทุกวันนี้อุบัติเหตุที่เกิดจากไม้กั้นรถยนต์นั้นยังเห็นอยู่ได้ตามกระทู้ Pantip ต่างๆ วันนี้ Blue Parking เลยมีข้อแนะนำง่ายสำหรับผู้ขับขี่และเจ้าของไม้กั้นเพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากไม้กั้นรถ

476.jpg
bottom of page